Wednesday, April 11, 2012

मैथिली नाटक- गोरखधन्धा, लेखक-काश्यप कमल् आ निर्देशक-किसलय कृष्ण, प्रस्तुति - धरोहर, साहिबाबाद, स्थान-महाराजा अग्रसेन सभागार, राजेन्द्र नगर, साहिबाबाद, दिन-11 सितम्बर 2011 2002


No comments:

Post a Comment